Government of Maharashtra Satyameva Jayate

सामग्री पुनरावलोकन धोरण (सीआरपी)


ही पीएमआरडीए वेबसाइट संस्थेद्वारे सेवा देत असलेल्या जनतेपर्यंत माहिती पोहोचविण्याचे महत्त्वपूर्ण साधन आहे. म्हणून वेबसाइटवर सामग्री वर्तमान आणि अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे आणि म्हणूनच सामग्री पुनरावलोकन धोरणाची आवश्यकता आहे. सामग्रीची व्याप्ती प्रचंड असल्याने भिन्न सामग्री घटकांसाठी भिन्न पुनरावलोकन धोरणे परिभाषित केली आहेत.

पुनरावलोकन धोरण भिन्न प्रकारच्या सामग्री घटकांवर आधारित आहे, त्याची वैधता आणि प्रासंगिकता तसेच आर्काइव्हल धोरणावर. खालील मॅट्रिक्स सामग्री पुनरावलोकन धोरण देते:

अनुक्रमांक सामग्री घटक सामग्री वर्गीकरणाचा आधार पुनरावलोकनाची वारंवारिता पुनरावलोकनकर्ता मंजूर
कार्यक्रम वेळ वेळ
विभाग बद्दल सहामाही त्वरित-नवीन विभाग तयार केला
प्रकल्पांबद्दल
कार्यक्रम / योजना त्रैमासिक त्वरित-नवीन कार्यक्रम / योजना सादर केली.
धोरणे त्रैमासिक त्वरित-नवीन धोरणे सादर केली.
कायदे / नियम त्रैमासिक त्वरित-नवीन कायदे / नियमांसाठी
परिपत्रक / सूचना नवीन परिपत्रके / सूचना त्वरित
कागदपत्रे / प्रकाशने / अहवाल चालू २ वर्षाचा पाक्षिक अभिलेखा
निर्देशिका / संपर्क तपशील (केंद्रे) बदल झाल्यास त्वरित.
नवीन काय आहे त्वरित
१० निविदा प्रकाशन त्वरित
११ सूचना एखाद्या घटनेच्या बाबतीत त्वरित
१२ फोटो-गॅलरी एखाद्या घटनेच्या बाबतीत त्वरित
१३ गट निहाय सामग्री एखाद्या घटनेच्या बाबतीत त्वरित

पीएमआरडीए वेबसाइट कार्यसंघाद्वारे पंधरवड्यात एकदा सिंटॅक्स तपासणीसाठी संपूर्ण वेबसाइट सामग्रीचे पुनरावलोकन केले जाईल.

धन्यवाद,

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)
दूरध्वनी : ०२०-२५९३३३३६
ई - मेल आयडी : ad.pmrda@gmail.com