Government of Maharashtra Satyameva Jayate

आरटीआय डॅशबोर्ड

100

अर्ज प्राप्त झाले

80

अर्ज निकाली काढले

20

प्रलंबित अर्ज

माहितीचा अधिकार कलम ४ स्वयमप्रेरित प्रकटीकरण

विभाग

S.N.TitleDepartmentDownload
1 माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम 4 नुसार प्रसिध्द करावयाची माहिती कार्यालयाची रचना, कार्य व कर्तव्ये यांचा तपशील Illegal Construction (Demolition) RTI Information [size:561KB]
2 माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम 4 नुसार प्रसिध्द करावयाची माहिती कार्यालयाची रचना, कार्य व कर्तव्ये यांचा तपशील Engineering-2 RTI Information [size:369KB]
3 माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम 4 नुसार प्रसिध्द करावयाची माहिती कार्यालयाची रचना, कार्य व कर्तव्ये यांचा तपशील Engineering-1 RTI Information [size:720KB]
4 माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम 4 नुसार प्रसिध्द करावयाची माहिती कार्यालयाची रचना, कार्य व कर्तव्ये यांचा तपशील Illegal Construction (Demolition) RTI Information [size:1333KB]
5 माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम 4 नुसार प्रसिध्द करावयाची माहिती कार्यालयाची रचना, कार्य व कर्तव्ये यांचा तपशील :- लवाद Planning RTI Information [size:2497KB]
6 माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम 4 नुसार प्रसिध्द करावयाची माहिती कार्यालयाची रचना, कार्य व कर्तव्ये यांचा तपशील Fire RTI Information [size:381KB]
7 माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम 4 नुसार प्रसिध्द करावयाची माहिती कार्यालयाची रचना, कार्य व कर्तव्ये यांचा तपशील Administration RTI Information [size:1453KB]