Government of Maharashtra Satyameva Jayate

आरटीआय डॅशबोर्ड

100

अर्ज प्राप्त झाले

80

अर्ज निकाली काढले

20

प्रलंबित अर्ज

माहितीचा अधिकार कलम ४ स्वयमप्रेरित प्रकटीकरण

विभाग

S.N.TitleDepartmentDownload