Government of Maharashtra Satyameva Jayate

प्रसिद्धी पत्रक

या तारखेपासून
या तारखेपर्यंत
कीवर्ड शोध
S.N.TitleDateDownload
1 Pune Metropolitan Region Development Authority- Press Release 24-06-2022 Pune Metropolitan Region Development Authority- Press Release [size:219KB]
2 पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील अनधिकृतरित्या विकसित झालेल्या गुंठेवारी स्वरुपातील बांधकामांचे नियमितीकरण करणेचे धोरण 03-03-2022 जाहीर प्रकटन [size:131KB]
गुंठेवारी [size:455KB]