Select Department:

Sr No Title Departments Action
RTI Act 2005 All View
RTI अंतर्गत माहिती मागविण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालयातील विभागनिहाय संबधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा All View
माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ कलम ४ (१) Fire View
माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ कलम ४ (१) Planning View
माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ कलम ४ (१) Administration View
माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ कलम ४ (१) Building Permission View
माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ कलम ४ (१) Engineering Doc 1  Doc 2

Top