Select Department:

Sr No Title Departments Action
RTI अंतर्गत माहिती मागविण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालयातील विभागनिहाय संबधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा All Download
माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ कलम ४ (१) Fire Download
माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ कलम ४ (१) Planning Download
माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ कलम ४ (१) Administration Download
माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ कलम ४ (१) Building Permission Download
माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ कलम ४ (१) Engineering Doc 1  Doc 2

Top